สกัดดีเอ็นเอมนุษย์ 2 พันปีค้นหาแหล่งกำเนิดคนไทยโบราณ

นักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรตามรอยบรรพบุรุษไทย

โดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมสกัดดีเอ็นเอจากฟันของโครงกระดูกโบราณอายุกว่า 2 พันปี ที่พบใน จ.แม่ฮ่องสอน เผยเตรียมผสานข้อมูลกับหลักฐานโบราณคดี มั่นใจทราบแหล่งที่มาของคนไทยโบราณ

เจาะหา DNA จาก ตัวอย่างของฟันโบราณอายุประมาณ 2,200 ปี จำนวน 52 ตัวอย่าง

ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า งานวิจัยเพื่อค้นหาที่มาของคนไทย โดยใช้เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมมาช่วยในการศึกษาทางโบราณคดีนั้น เป็นการทำงานร่วมกันของนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัยชิ้นนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบหาที่มาของคนไทยโบราณ ผ่านทางข้อมูลดีเอ็นเอที่ได้จากตัวอย่างของฟันโบราณอายุประมาณ 2,200 ปี จำนวน 52 ตัวอย่าง จาก อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

แยกดีเอ็นเอมาวิเคราะห์หานิวคลีโอไทด์ได้ 28 ตัวอย่าง

โดยทีมงานสามารถสกัดและแยกดีเอ็นเอมาวิเคราะห์หานิวคลีโอไทด์ได้ 28 ตัวอย่าง ซึ่งความยาวที่สามารถหาได้ในขณะนี้ 223 คู่เบส และกำลังอยู่ระหว่างการยืนยันผลการทดลอง

ส่วนนิวคลีโอไทด์เป็นหน่วยย่อยของโครงสร้างทางเคมีของดีเอ็นเอ มีลักษณะเป็นสายยาว 2 สายที่บิดเป็นเกลียว โดยจำนวนและลำดับนิวคลีโอไทด์ของแต่ละดีเอ็นเอจะต่างกัน ทำให้บอกความแตกต่างของแต่ละบุคคลหรือเชื้อชาติได้

"การศึกษาครั้งนี้ จะทำให้เราได้ข้อสรุปที่นำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการศึกษาเรื่องราวประกอบการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดี เพื่อสืบค้นประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ของชุมชน ที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ ด้วยการนำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลสากลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อย่างดีเอ็นเอของคนจีนในแต่ละภาค ซึ่งจะทำให้เรารู้ได้ว่าคนไทยมาจากไหนกันแน่" ผศ.ดร.พรศักดิ์ กล่าว

งานวิจัยเด็ดๆ พาเหรดแสดงใน นิทรรศการ เภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 25-29 กรกฎาคม 2548

ทีมร่วมศึกษาโครงการประกอบด้วย ผศ.ดร.ฉัตรชัย ฉิ่นไพศาล จากคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ รศ.ดร.พัชรีย์ วิชยานุวัติ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งในงานวิจัยชิ้นสำคัญที่คณะเภสัชศาสตร์จะจัดแสดงภายในนิทรรศการ "เภสัชศาสตร์เพื่อสังคม" ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2548 ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม …..

จาก http://tnews.teenee.com/tnews/ 670. html

13/7/48

 
LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: ข่าวร้อน