งานด้านวงปีไม้และสิ่งแวดล้อมในขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล โดยขณะนี้สามารถเข้าชมการวิเคราะห์ในแต่ละด้านได้ตามรายการข้างล่างนี้ หรือที่เมนูหลัก
รายการ
1) การวิเคราะห์ด้านวงปีไม้
2) การวิเคราะห์ละอองเรณู

งานวิจัยทางด้านวงปีไม้และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการทางด้านวงปีไม้ ละอองเรณู และการวิเคราะห์ค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ด้วยคาร์บอน -14 โดยมี รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ แห่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนักวิจัยทางด้านนี้

การรู้ถึงสภาพแวดล้อมในอดีตที่คนอยู่อาศัย จะมีส่วนช่วยทำให้สามารถ เข้าใจถึงพฤติกรรม การดำรงชีพ การหาอาหาร เพราะมนุษย์มีการใช้ประโยชน์ และปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ

การทำงานทางด้านวงปีไม้เป็นการพยายามเชื่อมโยงสภาพแวดล้อม โดยอาศัยวงปีไม้จากไม้สัก ที่ได้จากโลงไม้ (มีอายุ 2500-1200 ปีมาแล้ว) ตอไม้เก่า และไม้ที่มีชีวิต เพื่อให้เข้าใจสภาพแวดล้อมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

การทำงานทางด้านละอองเรณูก็เช่นกันเป็นการสืบค้นข้อมูล จากละอองเกสรของพืช โดยเป็นละอองเรณูจากแหล่งโบราณคดี เพิงผาบ้านไร่ และเพิงผาถ้ำลอด กับละอองเรณูของพืชในปัจจุบัน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกัน และเพื่อต้องการทราบอายุที่แน่นอนของโลงไม้ ที่ทำการศึกษาวงปีไม้ และอายุของแหล่งโบราณคดีด้วย งานศึกษาทางด้านวงปีไม้ และสิ่งแวดล้อมจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ อายุทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีคาร์บอน -14 ด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: งานด้านวงปีไม้และสิ่งแวดล้อม