จุดเด่นสำคัญของอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ (คำว่า กลุ่มชาติพันธุ์ ในความเข้าใจอย่างง่ายคือ ชนเผ่า หรือ ชาวเขาแต่ละกลุ่มแต่ละเผ่า) โดยประกอบด้วยกะเหรี่ยง ลีซอ ม้ง ไทยใหญ่ มูเซอดำ มูเซอแดง และลัวะ รวมถึงมีคนเมือง ซึ่งเข้าไปตั้งรกรากทำมาหากินอยู่มาช้านานอย่างสงบสุข ด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายนี้เองทำให้ปางมะผ้าเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรม และประเพณีที่แตกต่างกัน กระนั้นความแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้น แต่กลับแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่เป็นของตนเอง

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้พบว่ามีทั้งที่อพยพเข้ามาจากพม่า และที่อาศัยอยู่ดั้งเดิม จากการสืบค้นของโครงการชาติพันธุ์วรรณนาทางโบราณคดีฯ ทำให้พบว่าปางมะผ้ามีผู้คนอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ประมาณ 200 ปีเป็นอย่างน้อย จากนั้นจึงมีกลุ่มคนอพยพตามเข้ามาเรื่อยๆ ในเขตไทย

ปางมะผ้าจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจุดหนึ่งของภาคเหนือ ที่มีความหลากหลาย และเก่าแก่ หากท่านต้องการมาเที่ยวท่านอาจเดิทางด้วยตัวเอง ซึ่งหน้าร้อนและหน้าหนาวจะเป็นช่วงของการเดิทางที่ดีที่สุด เพราะเป็นช่วงที่เดินทางเข้าหมู่บ้านได้ดีที่สุด ประกอบกับในช่วงหน้าหนาวทางอำเภอจะจัดเทศกาลฤดูหนาว ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ต่าๆ จะนำการแสดง ศิลปวัฒนธรรม หัตกรรมพื้นเมืองมาแสดง และจำหน่ายให้ท่านนำติดไม่ติดมือกลับบ้านด้วย
LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม