นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคมพี่น้องชาวไทยในอำเภอปางมะผ้า ต่างได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ทำให้บ้านเรือน ไร่นา และโรงเรียน ฯลฯ ได้รับความเสียหายอย่างมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ที่ โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.028809215, 066064471 อีเมล์ highlandarchaeology@yahoo.com หรือหน่วยงานราชการต่างๆ ในอำเภอปางมะผ้า และ ณ ขณะนี้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วขอท่านทั้งหลาย โปรดช่วยกันบริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาความหนาวให้กับพี่น้องชาวไทยในอำเภอปางมะผ้าได้ด้วยเช่นกัน ขอความสุขจงมีแด่ท่านทุกคน (click ที่นี้เพื่อเข้าชมภาพความเสียหาย)

 

 
น้ำท่วมทั่วโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า
 
น้ำท่วมสนามกีฬาของโรงเรียน
 
บ้านพักครูถูกน้ำป่าเข้าท่วม
 
หนังสือ และอาคารเรียนถูกน้ำป่าเข้าท่วมเช่นกัน
 
โรงสีข้าวพระราชทาน ก็ถูกน้ำป่าเข้าท่วม ได้รับความเสียหายทั้งหมด
 
แปลงเกษตรของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวัน ของนักเรียน ถูกน้ำป่าได้รับความเสียหาย แล้วเด็กตัวน้อยๆ จะกินอะไรกัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
::อุทกภัยที่อำเภอปางมะผ้า