ค่ายนักสืบของอดีต เป็นกิจกรรมหนึ่งของ โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ ระยะที่สอง จัดขึ้นในวันที่ 21-23 เมษายน 2548 เพื่ออบรมเยาวชนในอำเภอปางมะผ้า เพื่อให้รู้จัก เข้าใจการสืบค้นอดีต และการทำงานของนักโบราณคดี พร้อมทั้งฝึกฝน และจุดประกายการเป็นนักสืบค้นอดีตของเยาวชน

เยาวชนที่เข้าร่วมมาจากหลากหลายหมู่บ้าน หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ มีทั้งชาวลีซอ และไทยใหญ่

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักสืบของอดีตที่ทางโครงการฯ ได้จัดประกอบด้วยวิธีการสำรวจทางโบราณคดี การขุดค้นทางโบราณคดี การหัดบันทึกข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดี การศึกษาสภาพแวดล้อมจากป่าเพื่อให้เข้าใจการดำรงชีพ ของคนในอดีต การเรียนรู้วิธีการศึกษาโครงกระดูกคน การฝึกหัดการวิเคราะห์โบราณวัตถุ เช่น เศษภาชนะดินเผา เครื่องมือหินกะเทาะ และกระดูกสัตว์ รวมถึงการพาไปเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ และเพิงผาถ้ำลอด ซึ่งถือเป็นแหล่งโบราณคดีใกล้ตัวของเด็กเหล่านี้

ค่ายนี้ได้นำมาซึ่งรอยยิ้ม ความสนุก มิตรภาพ และความรู้ในการสืบค้นอดีต แต่เหนืออื่นใดค่ายนักสืบของอดีตก็ทำให้ตระหนักว่า ด้วยมือน้อยของเยาวชนเหล่านี้แหละคือ ความหวัง ที่จะช่วยสืบค้นและรักษาอดีตของผู้คนในอดีตของอำเภอปางมะผ้า ต่อไป
LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: ค่ายนักสืบของอดีต