*ในขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวม รายการที่นำเสนอจึงมีเพียงบางบทความแล้วเท่านั้น

รายการ

เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์. โบราณคดีบนพื้นที่สูงในแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, เม.ษ.-มิ.ย. , หน้า 64-73, 2547.

...... เนื้อหาโดยสรุปกล่าวถึงโบราณสถานที่พบในเขตอำเภอปางมะผ้า ได้แก่โบราณสถานบ้านเมืองแพม และบ้านถ้ำลอด ซึ่งพบว่ามีอายุเก่าแก่ไปถึงสมัยล้านนาในราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 โดยกำหนดอายุจากเครื่องถ้วยล้านนาที่พบ ปัจจุบันยังไม่ทราบประเภทของโบราณสถานที่แน่ชัดแต่เชื่อว่าเป็นวัด ผู้เขียนได้สันนิษฐานต่อไปว่า โบราณสถานเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นชุมชนของดินแดนในแถบนี้ ซึ่งเชื่อว่ามีหน้าที่หาของป่าส่งแก่อาณาจักรล้านนา

ดาวน์โหลดบทความ -- หน้า 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73


LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: บทความใหม่