รายการวิจัยที่นำเสนอนี้เป็นรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 ซึ่งนำเนื้อเฉพาะในบทที่ 2 บูรณาการศาสตร์ และบทที่ 6 บทสรุป มานำเสนอเท่านั้น

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 พ.ศ.2548

 

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
 
:: รายงานความก้าวหน้าใหม่