กิจกรรมการอบรมของดีบ้านเรา

กิจกรรมการอบรมของดีบ้านเราจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2548 โดยโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงฯ ระยะที่สอง ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป้าหมายของโครงการนี้ก็เพื่อให้คนในหมู่บ้านถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า ทั้งชายหญิงผู้ถือตะเกียงพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมถ้ำลอด ซึ่งถือเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้เรียนรู้ รู้จัก และเข้าใจของดีภายในชุมชนของตน ทางโครงการฯ จึงได้จัดการอบรมขึ้น ด้วยการถ่ายทอดความรู้ด้านโบราณคดี วงปีไม้และสิ่งแวดล้อม ลักษณะและความเป็นอยู่ของคนสมัยโบราณ ซึ่งสั่งสมมาหลายปีให้กับคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน เพื่อให้สามารถแนะนำนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้อีกด้วย การอบรมในครั้งนี้ให้ผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ ขอเชิญชมภาพ และคลิปวิดีโอ

 
ระหว่างการอบรมที่ศาลาวัด
 
ระหว่างการอบรมที่ศาลาวัด
 
ระหว่างการอบรมที่ศาลาวัด
 
ศาลาวัดเป็นสถานที่อบรม
 
ระหว่างการอบรมที่ศาลาวัด
 
ระหว่างการอบรมที่ศาลาวัด
 
ระหว่างการอบรมที่ศาลาวัด
 
ระหว่างการอบรมที่ศาลาวัด
 
ระหว่างการอบรมที่ศาลาวัด
 
ระหว่างการอบรมที่ศาลาวัด
 
ฝึกการสนทนากับเจ้าของภาษา
 
ร่วมรับประทานอาหาร
 
ผศ.ดร.รัศมี ระหว่างการอบรม
 
สอนการใช้คู่มือ
 
ฝึกซ้อมในสถานการณ์จริง
 
ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ
 
อบรมความรู้ด้านโบราณวัตถุ
 
ระหว่างการอบรมที่ศาลาวัด
Clip VDO 2
LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
::โครงการอบรมของดีบ้านเรา