โครงการหุ่นหรรษา พาแอ่วปางมะผ้า จัดขึ้นโดย โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มแบ่งฝันปันใจ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป้าหมายของโครงการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนต่างชาติพันธุ์ โดยใช้ละครหุ่นเป็นสื่อ โดยมุ่งสร้างสำนึกทางด้านโบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี และอัตลักษณ์ ทางด้านชาติพันธุ์ให้กับเยาวชน เพื่อแสวงหาแนวทาง และเตรียมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ในด้านโบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบที่เน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชน งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2547

วันที่ 18 เมษายน เยาวชนตัวน้อยจากภายในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มาจากหลายหมู่บ้าน ซึ่งมีความต่างกันของภาษาและวัฒนธรรม มีทั้ง ชาวมูเซอ ชาวลีซอ ชาวไทยใหญ่ และชาวกะเหรี่ยง ได้มาถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด หลังจากเยาวชนตัวน้อยได้รับฟังการอบรม เพื่อทำความรู้จักกับละครหุ่นแล้ว กิจกรรมที่เด็กลงมือทำเป็นลำดับแรก คือ การทำ "หุ่น" เพื่อใช้แสดงละคร ผลจากการจัดงานครั้งนี้ได้ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของเยาวชน หรือเด็กที่เข้าร่วมโครงการ ในด้านของการเรียนรู้ที่จะใช้ละครหุ่นเป็นเครื่องมือ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชม และส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการคิด
ในช่วงเวลากลางคืนถือเป็นไฮไลท์ คือ การแสดงละครหุ่นเรื่อง อิเหนา หรือเจ้าเงาะ ที่เป็นเรื่องราวที่รู้จักกันดีในหมู่คนภาคกลาง อย่างไรก็ดีแม้ว่าเรื่องเจ้าเงาะจะไม่เป็นที่รู้จัก ในพื้นที่นี้สักเท่าไหร่ แต่ศิลปะการแสดงเป็นภาษาสากลที่ทำให้เด็ก และชาวบ้านในท้องถิ่น ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ รวมทั้งมีชาวต่างประเทศมาเข้ามาชมการแสดง ด้วยความสนุกสนาน เพราะภาษาที่ใช้เป็นภาษาคำเมือง จึงเปรียบเสมือนภาษากลางที่ช่วยให้ผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรม สามารถรับรสความบันเทิงของการแสดงละครหุ่นได้

 

 

 

 
เช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่ 19 เมษายน กิจกรรมของวันนี้เป็นกิจกรรมฐาน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหา เช่น ฐานกรอกน้ำใส่ขวด ฐานตารางช่างจำ เป็นต้น และนำเยาวชนตัวน้อยทัศนศึกษาแหล่งโบราณคดีถ้ำลอด เด็กหลายคนซักถามอย่างความสนใจ ถึงวิถีชีวิต และการอยู่อาศัยของคนสมัยโบราณที่เคยอาศัยอยู่ที่แหล่งโบราณคดี หลายคนบอกว่า อยากให้มีกิจกรรมนี้อีก

ผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงถือว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ เด็กหลายคนถึงกับบอกว่าไม่อยากกับบ้าน และอยากให้มีกิจกรรมนี้อีก

"โครงการหุ่นหรรษาพาแอ่วปางมะผ้า" ที่จัดขึ้นนี้คงไม่สามารถสำเร็จลงได้หากปราศจาก อาจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรณี (ครูใหม่) จากสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม่งานหลักของการจัดแสดงละครหุ่น โดยเป็นทั้งผู้คิดกิจกรรมหลายๆอย่าง เป็นวิทยากร พี่เลี้ยง ผู้ควบคุมการแสดง และอื่นๆอีกมาก นอกจากนี้ยังมี อ.ดร.สุภาพร นาคบัลลังก์ (อ.พรรณ) แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ทีมงานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักแสดงละครหุ่นจาก ม.เชียงใหม่ ได้แก่ แป้ม บ๋วย ออม หนึ่ง ลูกหว้า เก่ง โย กิ๊ฟ พี่เลี้ยงกลุ่มโบราณคดีได้แก่ มานะ เผ็ด กบ ออม และเป๊ก ที่สำคัญคือ พี่บ๋อง กำลังสำคัญของกิจกรรมสร้างสรรค์ และอีกหลายคนที่ไม่ได้เอ๋ยชื่อในที่นี้ แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความร่วมมือของเยาวชนจากหมู่บ้านต่างๆในอำเภอปางมะผ้า ไม่ว่าจะเป็น บ้านเมืองแพม บ้านไร่ บ้านถ้ำลอด บ้านสบป่อง บ้านแม่ลางจันทร์ คุณครูจากโรงเรียนต่างๆที่ช่วยประสานงาน ที่สำคัญขอบคุณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอนที่เอื้อเฟื้อที่พักและพาหนะการเดินทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....ขณะนี้ข่าวกิจกรรมของโครงการหุ่นหรรษาพาแอ่วปางมะผ้า ได้ลงในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 17 มิถุนายน 2547 เขียนโดยนายมานะ แก้ววงษ์วาน ผู้ช่วยนักวิจัยของโครงการ คลิ๊กอ่านได้ที่นี่

ครูใหม่แนะนำเยาวชนให้รู้จักละครหุ่น
การแสดงละครหุ่น
เด็กน้อยเยี่ยมชมแหล่งโบราณคีเพิงผาถ้ำลอด
ประดิษฐ์หุ่นนำไปแสดง
LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 

แผนที่อำเภอปางมะผ้า

:: โครงการหุ่นหรรษาพาแอ่วปางมะผ้า