ปัจจุับันปางมะผ้าเป็นอำเภอที่กำลังได้รับความสนใจจากนักวิชาการ และนักท่องเี่ที่ยวมากขึ้น จึงมีเว็บไซท์เป็นจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับอำเภอปางมะผ้า เว็บไซท์ที่รวบรวมมานี้จึงเป็นเพียงเว็บไซท์ที่เห็นว่ามีเนื้อหาข้อมูลที่น่าสนใจ หากมีเพิ่มเติมก็จะ update อยู่เรื่อยๆ

Cave Lodge guest house
Cave Lodge guest house offers North Thailands best wilderness adventures, caving, trekking, kayaking & rafting. Situated between Pai and Mae Hong Son, ...
www.cavelodge.com

โรงพยาบาลปางมะผ้า
http://www.pangmapha.com/home/

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค
The Thailand Research Fund Regional Office
http://www.vijai.org/Tool_vijai/ 04/04. asp

สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.)
ความสำเร็จในการจัดการความรู้สู่ชุมชน “ ปางมะผ้า ”
http://www.trf.or.th/News/Content.asp?Art_ID= 184

รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถ้ำลอดปางมะผ้า ถ้ำผีแมนเมืองไทย
www.oceansmile.com/N/Mahongson/Tamnamlod.htm

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า & สถานีอนามัย อำเภอปางมะผ้า
http://sso.pangmapha.com/

แนะนำแหล่งท่องเที่ยวทั่วจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกอำเภอ --- มีอำเภอปางมะผ้าด้วย
http://www.thai-tour.com/thai-tour/North/Maehongson/data/place/pangmapa.htm

ในถ้ำมีน้ำลอด...ปางมะผ้า.
http://www.talaythai.com/issue/trip/0028.php3

แนะนำที่พักแบบโฮมสเต ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
www.travelmaehongson.org/homestay-th.html

ส่วนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน --- มีอำเภอปางมะผ้าด้วย
ส่วนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02-940-7030-2 โทรสาร : 02-940-7034
http://gis.oae.go.th/meahongson.asp?id= 6

Spirit caves in Pang Mapha - Mae Hong Son
http://www.trekthailand.net/places/7/

 

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: ลิงค์เว็บไซท์เกี่ยวกับปางมะผ้า