เว็บลิงค์เหล่านี้ทางคณะผู้จัดทำจะพยายามรวบรวมอย่างสม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้ ซึ่งต่อไปถ้าหากมีจำนวนมากขึ้นก็จะจัดหมวดหมู่อีกครั้งนะครับ

โบราณคดีใต้น้ำ
www.fad14.go.th/archaeo/underwater/main.htm

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
www.tat.or.th/thai/travel_place.php?province

ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทาง โบราณคดี ในประเทศไทย และต่างประเทศ
http://archaeology.thai-archaeology.info/

กรมศิลปากร
http://www.finearts.go.th

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.archae.su.ac.th

ทวารวดี ประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ
http://www.geocities.com/dvaravati_th

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของไทย
http://www2.50megs.com/shalawan

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
http://www.sac.or.th

สำนักงานศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร
http://www.fad14.go.th

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก
http://www.ngthai.com

เมืองโบราณ
http://www.muangboran.com/

แหล่งมรดกโลกของไทย
http://www.geocities.com/thaiherritage

รวมจดหมายข่าวโบราณคดีในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
http://www.geocities.com/thai_archaeology

เว็บไซต์ศิษย์เก่าคณะโบราณคดี รุ่น 43 มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.thaiarchaeology.com

โบราณคดีชุมชน งานโบราณคดีที่ใช้ในกระบวนการพัฒนาชุมชน
http://www.archaeopen.com/

โบราณคดีไทย
http://www.artofthai.com/archaeology/

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี
http://www.borankhadi.com

LINK:
โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่สอง ห้อง 808 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร.0-2880-9215 highlandarchaeology@yahoo.com
 
 
 
:: ลิงค์เว็บไซท์ประวัติศาสตร์โบราณคดีในไทยที่น่าสนใจ