บทความของการประชุมมานุษยวิทยากายภาพที่ประเทศกัมพูชา ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนกรกฏาคม 2547 จำนวน 2 หน้า รายงานผลการประชุมโดยคุณอนุสรณ์ อำพันธ์ศรี ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านโบราณคดี ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการโหลด ผมจึงแบ่งออกเป็น 2 หน้านะครับ เมื่ออ่านจบหน้าแรกแล้วขอให้คลิ๊กด้านล่างของหน้าที่ 1 เพื่ออ่านหน้าที่ 2 ครับ

 

 
อ่านหน้า 2